Poradnik Stomatologiczny, 2010,X,12; 433-438

Terapia światłem lampy Bioptron w stomatologii

Gulyar S.A.*, Ukrainskaya E.A., Tolochina O.F., Chalenko Yu.V.


A.A. Bogomoletz Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine


Polyclinic of Stomatology Institute of P.L. Shupik NMAPGE, Kiev, Ukraine

Przeprowadzono 18 serii badań (270 hodowli bakteryjnych) dotyczących wpływu światła PILER i LED na wzrost mikroorganizmów hodowanych na pożywce twardej. Oceniono rolę zakresu fal, częstotliwość fali świetlnej, odległość od źródła światła. Przebadano 37 pacjentów chorujących na uogólnione zapalenie przyzębia przed i po leczeniu stomatologicznym oraz aplikacji światła LED (spektrum ciemnego błękitu i podczerwone). Dynamikę procesu patologicznego opisano za pomocą indeksu zapalenia, stanu dziąseł, dolegliwości bólowych oraz szybkości rekonwalescencji. Wykazano inhibicję efektów zakażenia bakteryjnego pod działaniem światła PILER, monochromatycznego spolaryzowanego oraz monochromatycznego LED. Dziesięciominutowa ekspozycja z odległości 1 cm wywoływała 50-60% inhibicję wzrostu kolonii bakteryjnych i 70-90% redukcję ich ilości. Światło w zakresie ciemnego niebieskiego ultrafioletu wykazywało mocniejszy efekt antybakteryjny. Dla światła LED niebieskiego właściwości hamujące namnażanie bakterii wykazano we wszystkich zakresach od 10-8000 Hz, dla czerwonego – 600-8000 Hz. Światło PILER (szeroko- i wąskopasmowe) oraz LED mają również efekt hamujący wzrost Candida albicans, w zależności od ich indywidualnej wrażliwości na czynniki fizyczne. Rola komponenty podczerwonej polega na wzroście wrażliwości bakteryjnej na światło. Dane z medycznych badań naukowych wskazują na efekt terapeutyczny niebieskiego światła LED oraz redukcję procesów zapalnych.

pełny artykuł dostępny w języku angielskim